O M  O S S

DET HÄR ÄR StoryPlay

StoryPlay är en aktiveringsbyrå som arbetar med att skapa och aktivera koncept och sponsorskap. Vårt mål är att tillföra värde till målgruppen genom att skapa relevant innehåll, främst genom rörlig bild. Innehåll som rättigheter och sponsorer blir avsändare till och som de kan använda för att stärka sin relation till målgruppen.

 

StoryPlay har höga ambitioner. Vi vill vara med och förändra sponsorbranschen genom att ge rättigheter och sponsorer rätt förutsättningar. Med digitaliseringens framväxt handlar mycket av dessa förutsättningar om att skapa attraktivt innehåll.
 
StoryPlay arbetar på uppdrag av både rättighetsinnehavare och sponsorer och arbetar genom hela processen från idé- och konceptutveckling till produktion och implementering.
 
Bolaget drivs av Joel Ek som har mångårig erfarenhet från den svenska sponsrings- och upplevelsemarknaden, främst som analytiker och projektledare på Upplevelseinstitutet (tidigare Sponsor Insight).
 
StoryPlay är ett dotterbolag till Rättighetsbyrån och vi delar lokaler tillsammans med Upplevelseinstitutet på Åsögatan 140. Vi värdesätter det mänskliga mötet så oavsett om du är befintlig eller presumtiv samarbetspartner så är du givetvis varmt välkommen till vårt nya kontor i hjärtat av Södermalm. Kanske har du en bra idé till något du vill genomföra? Vi brinner för att förverkliga bra idéer så tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig att nå ett bra slutresultat!

Upplevelseinstitutet analyserar sponsorskap och upplevelser. Som Nordens ledande aktör inom detta område jobbar man aktivt för att driva branschen framåt, och har genomfört flera forskningsprojekt om associationseffekter och medialt genomslag.

Rättighetsbyrån är en konsultbyrå som med hjälp av den senaste forskningen hjälper sina kunder att utveckla upplevelser, sponsring, varumärken och koncept. Bolaget grundandes 2010 och har vunnit det prestigefulla sponringspriset Gyllene Hjulet.  

StoryPlay är en aktiveringsbyrå som fokuserar på genomförande och implementering. Med hjälp av Upplevelseinstitutets data och Rättighetsbyråns strategier, skapar och producerar StoryPlay målgruppsanpassat 

innehåll som rättigheter och företag är avsändare till.

Medarbetare
Joel Ek
073 534 88 68
Linda Carlsson
070 915 41 90
Thomas Ek
070 533 59 60

Joel är VD/delägare och operativt ansvarig för StoryPlay. Med drygt 8 års erfarenhet som analytiker på Upplevelseinstitutet (tidigare Sponsor Insight), där Joel har jobbat med att utvärdera sponsorskap inom främst Fotboll, Handboll & Ridsport. Sedan 2015 är Joel färdigutbildad marknadsekonom efter studier på IHM Business School.

 

Linda är fotograf och produktionsassistent med erfarenhet från både idrott och kultur. Ursprungligen från Helsingborg men med nuvarande bas i Halmstad är Linda StoryPlays representant i södra Sverige.

Efter studier vid Caddie Sports & Business har Linda jobbat som idrottsfotograf med fokus på Handboll, Fotboll och Tennis. 

Thomas är engagerad i StoryPlay som delägare, senior rådgivare och kreativt bollplank. Med lång erfarenhet av marknadsföring bidrar Thomas med kreativ konceptutveckling i utvalda projekt.   

Thomas skapade tillsammans med sin bror det framgångsrika företaget OBH Nordica, som gick från 0% till 97% varumärkeskännedom på 7 år.