Informationsfilm

Swedish-Southern African Chamber Of Commerce

SSACC hade ett behov av att nå ut med sitt budskap och attrahera nya medlemsföretag. Storyplay bistod och producerade en film som på 3 minuter förklarar vad organisationen SSACC gör och varför företag ska välja att samarbeta med dem.