M E D A R B E T A R E

Joel Ek
073 534 88 68

Joel är VD/delägare och operativt ansvarig för StoryPlay. Med drygt 8 års erfarenhet som analytiker på Upplevelseinstitutet (tidigare Sponsor Insight), där Joel har jobbat med att utvärdera sponsorskap inom främst Fotboll, Ishockey, Handboll & Ridsport. Sedan 2015 är Joel färdigutbildad marknadsekonom efter studier på IHM Business School.

Linda Carlsson
070 915 41 90

Linda är fotograf och produktionsassistent med erfarenhet från både idrott och kultur. Ursprungligen från Helsingborg men med nuvarande bas i Halmstad är Linda StoryPlays representant i södra Sverige.

Efter studier vid Caddie Sports & Business har Linda jobbat som idrottsfotograf med fokus på Handboll, Fotboll och Tennis. 

Thomas Ek
070 533 59 60

Thomas är engagerad i StoryPlay som delägare, senior rådgivare och kreativt bollplank. Med lång erfarenhet av marknadsföring bidrar Thomas med kreativ konceptutveckling i utvalda projekt.   

Thomas skapade tillsammans med sin bror det framgångsrika företaget OBH Nordica, som gick från 0% till 97% varumärkeskännedom på 7 år.